Bli medlem

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är anpassad till antalet anställda hos medlemsföretaget.

Antal anställda, pris, (varav moms).

1-3 st 450 kr (90 kr)
4-10 st 900 kr (180 kr)
11-50 st 1800 kr (360 kr)
51 -   st 3600 kr (720 kr)


Medelmsavgiften faställs av årsmötet och debiteras ut en gång per år.

Ansök om medlemskap